Безводний рідкий аміак

Безбарвне рідке добриво з високою концентрацією азоту 82,2%. При попаданні в землю, відразу починається перехід рідкого аміаку в газ, при цьому утворюється гідроксид амонію, іони якого зв'язуються з грунтовою вологою.

Основні переваги застосування безводного аміаку.

  • Виробництво і як наслідок вартість рідких азотних добрив значно дешевше, ніж твердих, що пояснює зростання в усьому світі популярності рідких азотних добрив (в т.ч. безводного аміаку, КАС і аміачної води).
  • Застосування безводного аміаку на 45% здешевлює вартість робіт (зниження витрат праці і витрат ПММ) в порівнянні з твердими азотними добривами.
  • Собівартість безводного аміаку на одиницю азоту становить близько 40% собівартості аміачної селітри.

 

Аммиак жидкий

Застосування рідкого безводного аміаку.

При вирощуванні на чорноземах польових культур має ряд економічних і агрономічних переваг над традиційною аміачною селітрою, дозволяючи підвищити ефективність використання елементів живлення з грунту і добрив. Однак, екологічні ризики застосування безводного аміаку в землеробстві вимагають систематичного контролю кислотності грунту, її гумусового стану і вимивання азоту в підгрунтові води.